Natur

2035706312_d7161c8c42_bKandestederne, (1888 Kannestederne ‘landejendommene ved den kandeformede terrænformation’), badested ved vestkysten af Skagen Odde 15 km SV for Skagen med et mindre sommerhusområde og rester af gårdbebyggelse mellem fredede klitarealer. Terrænet består af en hævet strandvoldsslette 15-20 m.o.h. med havklitter og en klint mod havet. Gårdbebyggelsen opstod i 1789 som en udløber fra Hulsig. Tre gårde blev kendt som badepensioner i begyndelsen af 1900-t., men fik mindre betydning efter 1970, da sommerhusbyggeri blev almindeligt.

Hulsig, (1683 Hulsieg), øst-vest-gående bånd af spredt gård- og feriebebyggelse ud til Kattegat 10 km SV for Skagen. Siden middelalderen har nogle få landbrug på de relativt gode jorder dannet en “oase” i de omgivende udstrakte klitområder. De kilometerlange, delvis kunstige rygge Øster Engklit og Tornbakkerimmen (20-30 m.o.h.) beskytter området mod nord. Jernbanen Frederikshavn-Skagen (1890) brød områdets isolation og åbnede for turismen, bl.a. til Råbjerg Mile og Kandestederne.

1413060013_e0f9308bdb_oMellem Hulsig og Skagen Klitplantage ligger den fredede Hulsig Hede. Det 22 km2 store klitlandskab strækker sig tværs over Skagens Odde, og vegetationen er domineret af klitgræsser og lyng; dog findes en del bjergfyr, som søges fjernet. Ved Skagerrak består området af hævede stenbelagte sletter og øst-vest-orienterede klitter med indlejret tørv. Centralt i området findes flere store parabelklitter og mellemliggende fugtige lavninger, grønninger. Siden bronzealderen har klitterne været under udvikling, stærkest i 1500-1700-t., hvorefter de er blevet dæmpet ved tilplantning med hjælme, lyng og bjergfyr.