Grenen

grenen

Skagens Gren nord og øst for Skagen by er den sidst dannede del af Skagens Odde, der regnes for en af verdens største odder – 30 km lang. Alt land nord for bakkerne mellem Frederikshavn og Hirtshals er vokset op af havet gennem de seneste 5-6.000 år – næsten 300 km2. Det er en fascinerende oplevelse at stå på den yderste spids af Jylland og det Europæiske fastland og se bølgerne fra de to have Skagerrak og Kattegat slå sammen og brydes over Skagens Rev. Vær opmærksom på badeforbudet herude, strømmen er livsfarlig. Områdets sæler har fuldstændig vænnet sig til turisterne og raster ofte på stranden midt i folkevrimlen. Grenen er vokset omkring 1 km i længden i løbet af de sidste 100 år.

  

 

Dyreliv ved Skagens Odde og Grenen er Nordeuropas bedste forårs-træksted for rovfugle. Spidsen af Jylland koncentrerer fuglene, når de om foråret trækker mod nord. Rovfuglene vil meget nødigt krydse større havområder, fordi de som svæveflyvere udnytter den opdrift, der kun opstår overGulspurv ved Skagen Gren land. På en god dag kan man, ud over hundreder af våger, også opleve de store flyvere – havørn, kongeørn og fiskeørn. Hertil kommer falke, høge, kærhøge og lejlighedsvis sjældne gæster som steppeørn, kejserørn, lille skrigeørn og lammegrib. Især vågerne og ørnene skruer sig på gode dage med opdrift flere hundrede meter op i spiraler, der kan rumme 30 – 40 fugle. Fra toppen af spiralen er målet fuldt synligt – den svenske kyst ligger kun 65 km væk. Møder fuglene dårligt vejr undervejs, kan man ofte ud på eftermiddagen opleve et returtræk, hvor fuglene kommer ind fra havet enkeltvis i lav højde. Også traner og storke benytter trækruten over Grenen.

En lang række andre dyr træffes i hede og klitområderne på Grenen. Ræve, rådyr, harer og hugorme er almindelige, ligesom frøer og strandtudse ses i vandhullerne. Insektlivet er særdeles rigt. Krattene på strandvoldene mellem Nordstrand og Batteribakken, kaldet “Reservatet”, har en imponerende fuglebestand med over 40 ynglende arter.    

 

Grenens historie er nøje knyttet til skibsfarten og specielt skibenes forlis. Grenen var frygtet af enhver søfarende. Strandinger var sammen med fiskeriet hovedindtægtskilden for beboerne. Den første fyrafmærkning blev opført 1561 på befaling af Frederik II oSkagen Vippefyrg efter internationalt pres. Fyret var en tranfyret lampe, og det var ret ineffektivt og blev ikke betjent særligt ihærdigt. I 1627 opførtes et mere effektivt kul- og brændefyret vippefyr. Der er nu opført en kopi af dette fyr.

 

hvide_fyr1

I 1747 blev det forfaldne vippefyr afløst af “Det hvide fyr”, i begyndelsen ligeledes kulfyret, senere med en lanternelampe. Fyret var Danmarks første murede fyrtårn og er bevaret. Det er muligt at komme indenfor i sommermånederne.   

 

I 1858 blev det imponerende, 44 meter høje “Grå fyr” taget i brug og “Det hvide fyr” blev ombygget til signalfyr. Afmærkningen af Skagens Gren var nu virkelig effektiv, og det lille samfund i Skagen fik hermed enDet Grå Fyr mærkbar nedgang i den indtægtskilde, som bjærgning og undsætning af strandede skibe havde betydet. Denne udvikling og økonomiske krise var det første startskud til udviklingen af moderne fiskeri i Skagen med bl.a. større dæksbåde. Det Grå Fyr er et af to danske fyr med fast fyrpasser. Der er åbningstider året rundt og entré er under 10 kroner. Udsigten fra toppen er uden sammenligning.  

 

‘Sandormen’ har kørt turister ud på Grenen i over 50 år og er blevet en del af stedets historie. Gæster der vælger at gå selv, Sandormpasserer ude i klitten øst for De2have digteren og maleren Hogler Drachmanns grav.

 

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.